Download

WEB

Tải Unity Web Player: http://rez.touch.vn/patch/ChoiNgay01.exe

Hướng dẫn cài đặt Unity cho trình duyệt: http://touch.kul.vn/8_Huong-dan-cai-Plugin-Unity.html

MICRO CLIENT

Tải Bản Cài Đặt Micro Client: http://rez.touch.vn/patch/SetupTouch_vn_kul.1.1.0.exe

Tải Bản Full Micro Client: http://rez1.touch.vn/patch/TouchKul.exe

Bạn cần hỗ trợ