5. Chòm sao LEO

 

CHÒM SAO LEO

Vật phẩm nhận từ Đĩa Thiên Văn Leo

Cánh ,Trang Sức, R khóa, Thẻ Tương Tác Đôi.

Cánh Leo

Đen – Đen Trong – Trắng – Trắng Trong

Hồng - Lam - Màu - Vàng

Trang sức

Bông Tai

Vòng Cổ

Gậy Leo

Đổi đồ từ sao xanh

Nam

Nữ


 

Bạn cần hỗ trợ