CÔNG THỨC HỢP THÀNH

XE HUMMER CAR

HUMMER CAR

Hợp thành Hummer Car cần có:

  • 200 mảnh hồng ngọc

Toucher sẽ nhận được 1 hộp quà Hummer. Mở ra random sẽ nhận được Hummer Car

Sở hữu xe Hummer sẽ đi kèm với pose ảnh trong phần cá nhân

Hummer – Trắng Hiếm

Hummer – CamoX (Hiếm)

Hummer – CamoV

Hummer – Đen

Hummer – Đỏ

Bạn cần hỗ trợ