HỢP THÀNH MICROPHONE

Cách hợp thành Microphone

Hợp thành từ các vật phẩm sau: Motor Ghost Rider, Thảm Bay, Scooty, Tengoku, Heaven Guitar.

Trứng Noel 2014

Mở trứng Noel 2014 nhận được Motor Ghost Rider, Thời Trang Ghost Rider, Thời Trang Icetone.

Trứng New Year

Mở trứng New Year nhận được Thảm Bay (Chọn), Thời Trang Sunray, Thời Trang Muling.

Trứng Phục Sinh

Mở trứng Phục Sinh nhận được Xe Scooty, Thời trang Charming, Thời Trang Chunmus.

Trứng Muri

Mở trứng Muri nhận được Xích Đu Tengoku, Thời Trang Hanako, Thời Trang Muri.

Trứng 1-6

Mở trứng 1-6 nhận được Heaven Guitar, Thời Trang Colly, Thời Trang Dishi.

 

Microphone

Khi sở hữu Microphone sẽ đi kèm động tác trong phần cá nhân.

Nam

Microphone pose hình với nhân vật nam

Nữ

Trắng Hiếm - Đen Hiếm - Lam - Hồng - Vàng

Bạn cần hỗ trợ