Bộ Sưu Tập Nhẫn

BỘ SƯU TẬP NHẪN

CÁC LOẠI NHẪN


 


HIỆU ỨNG

Khi couple đứng cạnh nhau và đeo cùng loại nhẫn sẽ có hiệu ứng.

Mỗi cấp nhẫn sẽ có các hiệu ứng khác nhau.

HIệu ứng của nhẫn Love

Hiệu ứng của nhẫn Shame

  

Bạn cần hỗ trợ