Baby làm việc: vật phẩm của nghề Stylist

Các bố mẹ đừng nghi ngờ khả năng của các Baby bởi thành quả lao động của các baby sẽ khiến bố mẹ bất ngờ đấy. Hãy xem các Baby có thể góp sức như thế nào nhé!

- Vật phẩm nhận được của nghề Stylist như sau:

TAY TỬ TINH

Trắng Hiếm – Đen Hiếm – Lam – Hồng – Vàng

NHÓC DOGGY

Trắng Hiếm – Đen Hiếm – Lam – Hồng – Vàng

BÉ DOGGY

Trắng Hiếm – Đen Hiếm – Lam – Hồng – Vàng

BALLET BEAR

Trắng Hiếm – Đen Hiếm – Lam – Hồng – Vàng

BÒ BABY (TAY)

Trắng Hiếm – Đen Hiếm – Lam – Hồng – Vàng

BÒ BABY (CHÂN)

Trắng Hiếm – Đen Hiếm – Lam – Hồng – Vàng

CỎ MAY MẮN

Trắng Hiếm – Lục Hiếm – Lam – Hồng – Vàng

TÚI DUNNY (LƯNG)

Trắng Hiếm – Đen Hiếm – Lam – Hồng – Vàng

BÚP BÊ ALU BABY

Trắng Hiếm – Hồng Hiếm – Lam – Tím – Vàng

GẬY MOONLIGHT BABY

Trắng Hiếm – Đen Hiếm – Lam – Hồng – Vàng

SỮA 5 BABY

Trắng Hiếm – Đen Hiếm – Lam – Hồng – Vàng

BÓNG BABY

Trắng Hiếm – Đen Hiếm – Lam – Hồng – Vàng


 

Bạn cần hỗ trợ