Baby làm việc: vật phẩm của nghề Magican

Các bố mẹ đừng nghi ngờ khả năng của các Baby bởi thành quả lao động của các baby sẽ khiến bố mẹ bất ngờ đấy. Hãy xem các Baby có thể góp sức như thế nào nhé!

- Vật phẩm nhận được của nghề Magician như sau:

THUỐC THẦN BÍ LEVEL 1

Dạ Hương: Trắng Hiếm – Đen Hiếm – Lam – Hồng – Vàng

THUỐC THẦN BÍ LEVEL 2

Cá Mực Lạp Xưởng: Trắng Hiếm – Đen Hiếm – Lam – Hồng – Vàng

THUỐC THẦN BÍ LEVEL 3

Hoa Yêu: Trắng Hiếm – Đen Hiếm – Lam – Hồng – Vàng

THUỐC THẦN BÍ LEVEL 4

Mèo Hải Tặc: Trắng Hiếm – Đen Hiếm – Lam – Hồng – Vàng

THUỐC THẦN BÍ LEVEL 5

Lily Mouth: Trắng Hiếm – Đen Hiếm – Lam – Hồng – Vàng

THUỐC THẦN BÍ LEVEL 6-7

Steal Season (Trái – Phải): Trắng Hiếm – Đen Hiếm – Lam – Hồng – Vàng

THUỐC THẦN BÍ LEVEL 8

Cánh Remex Hiếm: Trắng – Màu – Đen

Cánh Remex thường: Lam – Hồng – Vàng

THUỐC THẦN BÍ LEVEL 9

Cánh Ngũ Sắc Vàng

Rainbit: Trắng Hiếm – Đen Hiếm – Lam – Hồng – Vàng

THUỐC THẦN BÍ LEVEL 10

Cánh Ngũ Sắc Vàng  và Trang Sức Corn

Corn: Trắng Hiếm – Đen Hiếm – Hồng – Lục – Tím

THUỐC THẦN BÍ LEVEL 11

Cánh Ngũ Sắc Lam

Qiqi: Trắng Hiếm – Đen Hiếm – Lam – Hồng – Vàng

THUỐC THẦN BÍ LEVEL 12

Cánh Ngũ Sắc Lam và Trang Sức T Rio

T Rio: Trắng Hiếm – Đỏ Hiếm – Đen – Lục – Vàng

 
Bạn cần hỗ trợ