Vật cưỡi Nehan Land


VẬT CƯỠI NEHAN LAND

CÔNG THỨC HỢP THÀNH

Công thức hợp thành:

  • Trống Rock
  • Mousse Love
  • Saxophone 2
  • Agui
  • Cute Meow

Vật Liệu chọn hoặc vừa hiếm vừa chọn sẽ hợp được Vật Phẩm chọn.

Vật Liệu hiếm toàn bộ sẽ hợp được Vật Phẩm hiếm.

Agui (Trứng Noel 2016)

Cute Meow (Trứng Nguyên Đán 2017)

Mousse Love

Saxophone 2

Trống Rock

NEHAN LAND

Gồm 2 màu hiếm (Đen, Trắng) và 3 màu chọn (Lam, Hồng, Vàng).

Riêng Nehan Land hiếm còn có thêm 1 tương tác đôi:

Pose trong Thông tin cá nhân:

 
Bạn cần hỗ trợ