[Hẹn Hò] ĐỊA ĐIỂM ROCK SHOW

[Hẹn Hò] ĐỊA ĐIỂM ROCK SHOW

TỔNG HỢP CÂU HỎI UP POSE VÀ PHẦN THƯỞNG

Tại sao bài tổng hợp câu hỏi up Pose lại quan trọng như vậy? đó là bởi vì nếu bạn biết trước câu hỏi, bạn chỉ cần trong lúc hẹn hò, nếu như gần hết bài (trước 2 turn cuối) mà chưa hiện câu hỏi bạn còn thiếu, bạn chỉ cần out room ngay và nhảy hẹn hò lại, làm nhiều lần cho đến khi hiện câu hỏi mình cần.

Còn bây giờ hãy xem hình ảnh tổng hợp những câu hỏi up Pose cho địa điểm: Rock Show và phần quà nhé.

1. Địa điểm ROCK SHOW:

+ Thưởng: Khá Cao

+ Phí hẹn hò: 4000R (phí càng cao và trả bằng R thì phần thưởng xu couple càng nhiều)

+ Câu hỏi hẹn hò:

2. Phần thưởng hẹn hò:

 - Blue Star: cần mở 12 câu hỏi để có thể hiện nút mua, khi mua tốn 140 xu couple

- Túi Party (của nam phần thưởng khác): cần mở 22 câu hỏi để có thể hiện nút mua, khi mua tốn 280 xu couple

- Thẻ Pose Rock Show: cần mở 30 câu hỏi để có thể hiện nút mua, khi mua tốn 460 xu couple

Dáng Pose thẻ Rock Show

Bạn cần hỗ trợ