Tin Tức

03.12 Bản Tin Bảo Trì Đột Xuất

Các Thuyền Trưởng  thân mến!

Nami xin thông báo đến các Thuyền Trưởng nội dung Bảo Trì Đột Xuất để Nâng cấp máy chủ và khắc phục sự cố!

BẢN TIN BẢO TRÌ ĐỘT XUẤT

Thời gian: 10h00 - 12h00 ngày 03.12


 

 

 

    Chúc các Thuyền Trưởng có nhiều thời gian thư giãn thú vị cùng Vua Hải Tặc H5 !