Tin Tức

10.09: Bảo Trì Gộp Máy Chủ

Các Thuyền Trưởng  thân mến!

Vua Hải Tặc H5 sẽ bảo trì toàn bộ máy chủ để gộp Server và Update Event mới. Lịch bảo trì dự kiến:

BẢO TRÌ GỘP MÁY CHỦ VÀ UPDATE EVENT MỚI

Thời gian: 10h:00- 11:30 ngày 10.09.2019

1. Gộp máy chủ S101-S104

2.Gộp máy chủ S105-S108

Chúc các bạn luôn có nhiều thời gian thư giãn thú vị cùng Vua Hải Tặc H5 !