Tin Tức

10.2: Bảo Trì Gộp Máy Chủ

Các Thuyền Trưởng  thân mến!

Vua Hải Tặc H5 sẽ bảo trì tất cả máy chủ để cập nhật Event. Lịch bảo trì dự kiến:

BẢO TRÌ GỘP SERVER

Thời gian: 12:30 - 14:00 ngày 10.2.2020

Danh sách gộp server:

- S41 - S120

- S161 - S200

- S201 - S220

- S261 - S264

- Gộp đấu trường liên server : S121 - S200, S201 - S240

 

Chúc các bạn luôn có nhiều thời gian thư giãn thú vị cùng Vua Hải Tặc H5 !