Tin Tức

13.09: Bảo Trì Update Event Mới

Các Thuyền Trưởng  thân mến!

Vua Hải Tặc H5 sẽ bảo trì toàn bộ máy chủ để Update Event mới. Lịch bảo trì dự kiến:

BẢO TRÌ GỘP MÁY CHỦ VÀ UPDATE EVENT MỚI

Thời gian: 08h:00- 10:00 ngày 13.09.2019

1. Cập nhật chuỗi sự kiện mới

2.  Cập nhật thêm Kỹ Năng cho Thuyền Chiến, và ưu hóa tính năng Thuyền Chiến

 Chi tiết Kỹ năng thuyền chiến:

- Mỗi Thuyền chiến sẽ có tương ứng 1 Kỹ Năng. Sau khi kích hoạt thuyền chiến có tỷ lệ  kích hoạt Kỹ năng trong chiến đấu.   
- Thuyền chiến sẽ kích hoạt Kỹ năng khi thỏa 1 trong các điều kiện sau:

  • Khi bắt đầu chiến đấu;2.Khi trong chiến đấu  đồng đội giảm vượt quá 3 người
  • Khi trong chiến đấu thỏa điều kiện sẽ kích hoạt ngẫu nhiên Kỹ năng của Thuyền chiến.
Chúc các bạn luôn có nhiều thời gian thư giãn thú vị cùng Vua Hải Tặc H5 !