Tin Tức

21.2 Bản Tin Bảo Trì và Cập Nhật Mới

Các Thuyền Trưởng  thân mến!

Nami xin thông báo đến các Thuyền Trưởng nội dung Bảo Trì và Cập Nhật Mới:

BẢN TIN BẢO TRÌ & CẬP NHẬT MỚI

Thời gian: 09h30 - 11h00 ngày 21.2

- Cập nhật chuỗi sự kiện mới

- Cập nhật tướng Vàng Shanks Tóc Đỏ

Chúc các Thuyền Trưởng có nhiều thời gian thư giãn thú vị cùng Vua Hải Tặc H5 !