Hướng dẫn

Hệ Thống VIP

Hệ thống Vip cho phép các Thuyền Trưởng hưởng các quyền lợi, ưu đãi đặc biệt hấp dẫn.

Hệ thống Vip hiện tại bao gồm 18 cấp độ từ cấp Vip 1 đến Vip 18 với các mức nạp Ngọc tương ứng, cấp Vip càng cao càng mở nhiều chức năng.

Cấp VIP Mức  Ngọc VNĐ
1 20 4,000
2 100 20,000
3 200 40,000
4 400 80,000
5 1,000 200,000
6 2,000 400,000
7 4,000 800,000
8 8,000 1,600,000
9 12,000 2,400,000
10 20,000 4,000,000
11 30,000 6,000,000
12 40,000 8,000,000
13 80,000 16,000,000
14 120,000 24,000,000
15 160,000 32,000,000
16 200,000 40,000,000
17 300,000 60,000,000
18 400,000 80,000,000

Phúc Lợi Vip:

- Ngoài những Phúc lợi VIP, Thuyền Trưởng còn được mua thêm Quà VIP với giá ưu đãi.

Vip 0

Vip 1

Vip 2

Vip 3

Vip 4

Vip 5

Vip 6

Vip 7

Vip 8

Vip 9

Vip 10

Vip 11

Vip 12

Vip 13

Vip 14

Vip 15

Vip 16

Vip 17

Vip 18