Sự kiện

25.12 Mở Sự Kiện Mừng Noel Và Năm Mới

Mừng Giáng Sinh & Năm Mới 2019.

BĐH xin mở sự kiện nạp mỗi ngày và nạp tích lũy hoàn trả 150% KNB, mời các Chủ Công xem thông tin chi tiết phafn quà nạp ingame

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR