Tin Tức

Bảo Trì Gộp Máy Chủ S17 - S18

Các Chúa Công thân mến!

Vào sáng 20.11, X Tam QUốc sẽ tiến hành bảo trì máy chủ định kỳ. Thời gian dự kiến từ 09h00 đến 12h00.

 

Bảo trì máy chủ gộp S17- S18

Thời gian: 09h00 - 12h00 sáng 20.11.2018

Sau khi hoàn thành gộp server, người chơi vẫn vào game từ server đã tạo nhân vật như bình thường

* Quà gộp server sẽ được gửi qua thư : 20000 KNB + 10 Tùy Tùng Đan

* Mở Tỷ Võ: 20.11 - 24.11 Vòng bảng , 25.11 - 29.11 Vòng loại trực tiếp.

* Khu Tỷ Võ:

  • Khu 1: S1-8 + S9-12
  • Khu 2: S13-16 + S17-S18
  • Khu 3: S19 + S20 + S21 + S22

Chúc các bạn luôn có nhiều thời gian thư giãn thú vị cùng X Tam Quốc.