Hướng dẫn

Tỷ Giá Quy Đổi Và Cách Nạp Thẻ

TỶ GIÁ QUY ĐỔI VÀ ĐỊNH MỨC VIP

- Định mức VIP

**Lưu ý: 1 KNB = 10 VNĐ, Chúa Công nhận ngay VIP7 khi đăng nhập game lần đầu.

 

CẤP VIP LƯỢNG KNB VNĐ
VIP8 3.000 30.000
VIP9 22.500 225.000
VIP10 45.000 450.000
VIP11 135.000 1.350.000
VIP12 225.000 2.250.000
VIP13 450.000 4.500.000
VIP14 900.000 9.000.000
VIP15 1.800.000 18.000.000

- Nạp trong game (qua ví Google hoặc App Store)

Gói Nạp LƯỢNG KNB VNĐ
p1 2.000 22.000
p2 5.000 69.000
p3 10.000 129.000
p4 55.000 529.000
p5 (thẻ tháng) 6.000 (2000/ngày) 129.000
p6 110.000 1.399.000

- Chuyển Kul xu ( tại trang web nap.kul.vn)

GÓI NẠP LƯỢNG KNB KUL XU = VNĐ
p1 2.000 18.000
p2 5.000 45.000
p3 10.000 90.000
p4 55.000 500.000
p5 (thẻ tháng) 60.000 (2000/ngày) 100.000
p6 110.000 1.000.000

HƯỚNG DẪN NẠP THẺ

Bấm nút nạp thẻ tại trang chủ hoặc vào link: https://nap.kul.vn/

Chọn biểu tượng game XTam Quốc để đăng nhập tài khoản

Chọn Máy Chủ đang chơi , chọn Nhân Vật, và chọn gói KNB cần nạp vào game

Nếu số KulXu trong tài khoản không đủ, chọn hình thức nạp kulxu:

Hệ thống tự động trừ Kulxu để mua gói KNB sau khi nạp thành công.

Vào thùng thư trong game để kiểm tra thư