Hướng dẫn

Sơ Lược Về Trang Bị Võ Tướng

Võ Tướng muốn mạnh cấn có trang bị "khủng". Cùng XTQ tìm hiểu sơ lược về các trang bị và cách nâng cao sức mạnh cho những trang bị này nhé.

THÔNG TIN CHUNG VỀ TRANG BỊ

Mỗi tướng có 6 ô dành cho Trang bị để chủ tướng có thể tìm kiếm và mặc cho tướng.

Tùy Trang bị mà tướng sẽ được tăng một hoặc một số Chỉ số của Thuộc tính nhất định và qua đó tăng Lực Chiến

Trang bị cũng được phân cấp theo màu : Lục --> Lam --> Tím

CHẾ TẠO TRANG BỊ

Thông qua chiến dịch trong game người chơi có thể thu thập mảnh ghép trang bị.

Khi đủ mảnh ghép trang bị người chơi có thể chế tạo trang bị cao cấp hơn

TRANG BỊ CHO TƯỚNG

CƯỜNG HÓA TRANG BỊ

Trang bị sau khi được mặc lên tướng thì chủ tướng có thể tăng cấp bằng với level cao nhất mà tướng có thể đạt được.

Ví dụ: chủ tướng cấp 10 thì tướng có thể nâng lên cấp 20 và trang bị có thể nâng lên cấp 20.

Mỗi cấp của trang bị tăng sẽ tăng lực chiến của nhân vật.

TĂNG SAO CHO TRANG BỊ

Người chơi có thể tăng sao cho trang bị bằng cách tiêu hao các trang bị cấp thấp hơn.