Phong Vân TK
Phong Vân TK

Phong Vân TK

Thể loại: Mobile Game

Dòng máy hỗ trợ:

Đường dẫn: http://pvtk.kul.vn - 4,052,285 lượt chơi

Chơi Ngay

Phong Vân TK > Sự kiện

Black Friday - Nạp Thẻ Nhận Code Vip

THỜI GIAN

Từ 00:00’ ngày 08.12 - 23:59' ngày 15/12/2017 (Kéo dài 8 ngày)

Link sự kiện: http://pvtk.kul.vn/blackfriday/the-le.html#scroll

NỘI DUNG

- Trong 7 ngày diễn ra sự kiện, user nạp mệnh giá bất kỳ vào game sẽ nhận được code.

- Có 2 loại code dành cho máy chủ Thái Sơn và các máy chủ cũ. (Lưu ý: User chỉ nhận được 1 trong 2 loại code)

Ví dụ:

- User nạp ngày đầu tiên sẽ nhận code ngày 1.

- User không nạp ngày 2, qua ngày 3 user nạp tiếp sẽ nhận quà ngày 2.

- User nạp tiếp ngày 4 sẽ nhận quà ngày 3, user nạp tiếp ngày 5 sẽ nhận quà ngày 4...v.v....

Code được lưu trong mục Lịch Sử. 

Code quà nạp dành cho server cũ:

Ngày Nạp Nhận Thưởng
1 ngày Vé exp nhân vật (30000) *10
Cuộn giám định (khóa) *5
Vé cường hóa (khóa) *5
2 ngày Cuộn giám định (khóa) *10
Đá Tiềm Năng *10
Đá Tẩy Tủy *10
3 ngày Cuộn Giám Định Cao Cấp *5
Cuộn Giám Định Tiến Cấp *5
Vé Tiến Cấp Cường Hóa *5
4 ngày Linh Thạch Thượng Cổ *5
Cuộn Giám Định Cao Cấp *10
Đá Ma Lực Cấp 5 *15
5 ngày Cuộn Giám Định Cao Cấp *15
Vé Cường Hóa (Khóa) *20
Đá Ma Lực Cấp 5 *20
6 ngày Linh Thạch Thượng Cổ *10
Đá Ma Lực Cấp 5 *15
Tân Lễ Bao *2
7 ngày Phiếu Rút Thưởng *3
Thẻ May Mắn *3
Tân Lễ Bao *3

Code quà nạp dành cho server THÁI SƠN:

Ngày Nạp Nhận Thưởng
1 ngày Vé exp nhân vật (30000) *5
Khóa Vạn Năng *5
Vé cường hóa (khóa) *2
2 ngày Vé exp nhân vật (30000) *10
Vé exp Pet (30000) *10
Đá Tẩy Tủy *5
3 ngày Cuộn giám định (khóa) *5
Đá Tiềm Năng *5
Vé exp nhân vật (30000) *10
4 ngày Vé exp nhân vật (30000) *15
Vé exp Pet (30000) *15
Cuộn giám định (khóa) *5
5 ngày Vé cường hóa (khóa) *10
Đá Tẩy Tủy *10
Đá Tiềm Năng *5
6 ngày Đá Trùng Sinh *10
Cuộn giám định (khóa) *10
Tân Lễ Bao *1
7 ngày Tân Lễ Bao *2
Thẻ May Mắn *2
Vé exp nhân vật (30000) *30