Hotsteps
Hotsteps

Hotsteps

Thể loại: Mobile Game

Dòng máy hỗ trợ:

Đường dẫn: http://hotsteps.kul.vn/trang-chu.html - 1,335,894 lượt chơi

Chơi Ngay

Hotsteps > Sự kiện

Sự kiện Master vs Chicken

Đăng ký tham gia TẠI ĐÂY

THỜI GIAN

Bắt đầu từ 10:00’ ngày 30.08.2018 đến 23:59' ngày 19.09.2018

PHẠM VI ÁP DỤNG

Toàn bộ các Dancer của Hotsteps.

NỘI DUNG

- Trong thời gian diễn ra, các Dancer nhận sư phụ/đệ tử sau đó hoàn thành các mốc nhiệm vụ theo yêu cầu sẽ nhận được thưởng.

 • Người chơi cũ nhận người chơi mới làm đệ tử.
 • Sư phụ và đệ tử có thể khác server.
 • Đệ tử hoàn thành các nhiệm vụ do hệ thống đưa ra sẽ tích điểm cá nhân và tích điểm cho sư phụ
 • Đệ sử hoàn thành 80% mục tiêu đưa ra sẽ nhận được quà đặc biệt.
 • Sư phụ hoàn thành 80% điểm tích sẽ nhận được quà đặc biệt.
 • Top 5 sư phụ hoàn thành 100% điểm tích sớm nhất sẽ nhận thêm gối ôm Kiki.
 • Sau khi nhận đệ tử hoặc nhận sư phụ, không được thay đổi.

- Quay số: share facebook mỗi ngày để nhận lượt quay số.

Chi tiết nhiệm vụ
 • Mỗi đệ tử có 10 nhiệm vụ gồm 7 nhiệm vụ thăng cấp và 3 nhiệm vụ nâng cấp Vip.
 • Mỗi đệ tử hoàn thành 1 nhiệm vụ sẽ tăng tích điểm tương ứng cho sư phụ. (Ví dụ: 3 đệ tử = 30 nhiệm vụ = 100% tích điểm)
 • Sư phụ có 3 mốc nhận thưởng gồm: mốc 30% - 60% - 80% và phần thưởng outgame nếu nằm trong Top 5
 • Với đệ tử: mốc quà tiến độ 80% nhiệm vụ không được tính là 1 nhiệm vụ

HƯỚNG DẪN THAM GIA

Click vào tab bất kỳ và điền thông tin đầy đủ để tham gia.

Sư Phụ:

- Điều kiện sư phụ: là tài khoản được tạo trước ngày 29/08/2018 và level nhân vật >60 (nếu nhân vật đang ở level 59 và trong thời gian sự kiện lên đủ level 60 vẫn có thể tham gia)

- Tài khoản Sư phụ sẽ có 01 MÃ SƯ PHỤ.

- Đệ tử dùng mã này để nhập trong mục nhận sư phụ.

- Sư phụ chỉ được nhận tối đa 03 đệ tử. Sau khi nhận đệ tử xong không thể hủy mối liên kết này trong suốt sự kiện.

- Khi có đệ tử ứng cử, sư phụ chọn đệ tử muốn nhận và click CHẤP NHẬN.

Bảng thể hiện trạng thái chọn đệ tử

Sau khi chấp nhận đệ tử, bạn sẽ theo dõi được tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của đệ tử và % tích lũy tiến độ của mình. Đạt mốc yêu cầu mới có thể click nhận thưởng.

- Đệ tử hoàn thành 1 nhiệm vụ tương ứng 3,33% điểm tích.

Bảng thể hiện trạng thái đệ tử và tiến độ hoàn thành nhiệm vụ

Đệ Tử:

- Điều kiện đệ tử: là tài khoản được tạo sau ngày 29/08/2018

- Đệ tử được nhận duy nhất 01 sư phụ. Sau khi bái sư xong không thể hủy mối liên kết này trong suốt sự kiện.

- Đệ tử nhập mã của sư phụ vào ô trống và gửi yêu cầu.

Bảng thể hiện trạng thái nhận sư phụ và chờ sư phụ chấp nhận

Sau khi nhận sư phụ, bạn sẽ theo dõi được % tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đạt mốc yêu cầu mới có thể click nhận thưởng.

- Đệ tử có 1 nhiệm vụ hoàn thành tương ứng 10% điểm tích.

Bảng thể hiện trạng thái bạn đã có sư phụ