10h00 27.07: Bảo trì nâng cấp hệ thống

Các tiên hữu thân mến!

Cửu Thiên 3 sẽ bảo trì toàn bộ máy chủ để cập nhật hệ thống. Lịch bảo trì dự kiến:

BẢO TRÌ MÁY CHỦ

Thời gian: 10:00 ngày 27.07.2022

(dự kiến 30p)


Hoạt động sẽ trở lại bình thường khi kết thúc bảo trì.

Chúc các bạn luôn có nhiều thời gian thư giãn thú vị cùng Cửu Thiên 3!