Chức Danh

CHỨC DANH

Chức danh là tính năng giúp người chơi thể hiện được cấp bậc của mình, được gắn liền ở phía đầu tên nhân vật.

Icon tính năng

Giao diện tính năng Chức Danh

Để nâng cấp chức danh rất đơn giản, người chơi chỉ cần chăm chỉ hoàn thành các nhiệm vụ hằng ngày, tất nhiên là rất đơn giản, chỉ trong 1 thời gian ngắn, chức danh của các người chơi sẽ tăng vọt rất nhanh.

Chức danh không chỉ mang tính chất trang trí, nó còn giúp người chơi tăng cường lực chiến.

Các cấp bậc chất danh hiện có :

Tập Sự

Chủ Bộ

T.Huyện

Tu Soạn

Thị Độc

T.Thừa

Tri Phủ

Tế Tửu

T.Khanh

Tự Khanh

Ngự Sử

T.Phủ

T.Đốc

Th.Thư

Thái Sư

Th.Phó

Th.Bảo

Hình minh hoạ