Event Đua Top Bảng Xếp Hạng

Trên hành trình tham gia thế giới Tiên Hiệp, điều khẳng định sức mạnh của Tiên Hữu chính là việc vượt qua tất cả để đứng trên đỉnh cao và lưu danh trên Thiên Bảng. Và Bảng Xếp Hạng chính là nơi để các Tiên Hữu khẳng định điều đó!!!

CHUỖI SỰ KIỆN DÀNH CHO MÁY CHỦ MỚI

BẢNG XẾP HẠNG SERVER

- Click chọn icon XẾP HẠNG SERVER

Giao diện Event Xếp Hạng Server

CUỒNG ĐUA CẤP

* Thời Gian: Diễn ra 10 ngày từ khi mở server.

* Nội Dung: Đạt đủ cấp độ theo mốc sẽ nhận được quà

Cấp Quà
50 ĐÁ TINH LUYỆN*5, NGỌC*50, PHÙ EXP-TRUNG, XU*250K
55 ĐÁ TINH LUYỆN*10, NGỌC*75, PHÙ EXP-TRUNG, XU*500K
60 ĐÁ TINH LUYỆN*20, NGỌC*100, PHÙ EXP-TRUNG*2, XU*750K
70 LVL 80 TRỰC ĐAN, NGỌC*125,PHÙ EXP-CAO*2, XU*1000K
80 LVL 100 TRỰC ĐAN, NGỌC*150,PHÙ EXP-CAO*3, XU*1250K
100 LVL 125 TRỰC ĐAN, NGỌC*175,PHÙ EXP-CAO*4, XU*1500K
125 RƯƠNG TRANG BỊ CS4, NGỌC*200,PHÙ EXP-ĐỈNH*2, XU*2000K
150 RƯƠNG TRANG BỊ CS5, NGỌC*200,PHÙ EXP-ĐỈNH*2, XU*2000K

XẾP HẠNG CHIẾN KỴ

* Thời Gian: Diễn ra vào ngày 1 khi mở server. Kết thúc vào lúc 24h cùng ngày

* Nội Dung: Sau khi hoạt động kết thúc, Chiến Kỵ đạt lực chiến Top Server sẽ được thưởng

Hạng Quà Bonus
1-Chiến Kỵ Bậc 6
QUÀ THIÊN TÂM NỘ-MA VŨ,RƯƠNG TRANG BỊ CS8, CƯỜNG HÓA KIM ĐAN*2, NGỌC*268

 Chiến Kỵ Bậc 3 nhận

NGỌC *68, XU*200K
 
 
 

2-Chiến Kỵ Bậc 6
RƯƠNG TRANG BỊ CS7, CƯỜNG HÓA KIM ĐAN*2, NGỌC *188
3-Chiến Kỵ Bậc 6
RƯƠNG TRANG BỊ CS6, CƯỜNG HÓA KIM ĐAN*1, NGỌC *148
4-10 Chiến Kỵ Bậc 4
RƯƠNG TRANG BỊ CS5, CƯỜNG HÓA KIM ĐAN*1, NGỌC *108

XẾP HẠNG CÁNH

* Thời Gian: Diễn ra vào ngày 2 khi mở server. Kết thúc vào lúc 24h cùng ngày

* Nội Dung: Sau khi hoạt động kết thúc, Cánh đạt lực chiến Top Server sẽ được thưởng

Hạng Quà Bonus
1-Cánh Bậc 6
QÙA THÔNG LINH ẤN-ẤN THỤ, RƯƠNG TRANG BỊ CS8, TƯỚNG KIM ĐAN*2, NGỌC *268

 Cánh Bậc 3 nhận

NGỌC *68, XU*200K
 
 
 

2-Cánh Bậc 6
RƯƠNG TRANG BỊ CS7, TƯỚNG KIM ĐAN*2, NGỌC *188
3-Cánh Bậc 6
RƯƠNG TRANG BỊ CS5, TƯỚNG KIM ĐAN*1, NGỌC *148
4-10 Cánh Bậc 4
RƯƠNG TRANG BỊ CS5, TƯỚNG KIM ĐAN*1, NGỌC *108

XẾP HẠNG THỜI TRANG

* Thời Gian: Diễn ra vào ngày 3 khi mở server. Kết thúc vào lúc 24h cùng ngày

* Nội Dung: Sau khi hoạt động kết thúc, Thời Trang đạt lực chiến Top Server sẽ được thưởng

Hạng Quà Bonus
1-Thời Trang Bậc 6
QÙA NIỆM NỘ KIỀU-DIỆN GIÁP,RƯƠNG TRANG BỊ CS8, TINH LUYỆN KIM ĐAN*2,NGỌC*268

 Thời Trang Bậc 3 nhận

NGỌC *68, XU*200K
 
 
 

2-Thời Trang Bậc 6
RƯƠNG TRANG BỊ CS7, TINH LUYỆN KIM ĐAN*2,NGỌC*188
3-Thời Trang Bậc 6
RƯƠNG TRANG BỊ CS6, TINH LUYỆN KIM ĐAN*1,NGỌC*148
4-10 Thời Trang Bậc 4
RƯƠNG TRANG BỊ CS5, TINH LUYỆN KIM ĐAN*1,NGỌC*108

XẾP HẠNG HUYỀN VŨ

* Thời Gian: Diễn ra vào ngày 4 khi mở server. Kết thúc vào lúc 24h cùng ngày

* Nội Dung: Sau khi hoạt động kết thúc, Huyền Vũ đạt lực chiến Top Server sẽ được thưởng

Hạng Quà Bonus
1-Huyền Vũ Bậc 6
QUÀ PHỤNG KHINH VŨ-ÁO CHOÀNG, RƯƠNG TRANG BỊ CS9, CƯỜNG HÓA KIM ĐAN*2, NGỌC *268

 Huyền Vũ Bậc 3 nhận

NGỌC *68, XU*200K
 
 
 

2-Huyền Vũ Bậc 6
RƯƠNG TRANG BỊ CS8, CƯỜNG HÓA KIM ĐAN*2, NGỌC *188
3-Huyền Vũ Bậc 6
RƯƠNG TRANG BỊ CS7, CƯỜNG HÓA KIM ĐAN*1, NGỌC *148
4-10 Huyền Vũ Bậc 4
RƯƠNG TRANG BỊ CS6, CƯỜNG HÓA KIM ĐAN*1, NGỌC *108

XẾP HẠNG TRANG BỊ

* Thời Gian: Diễn ra vào ngày 5 khi mở server. Kết thúc vào lúc 24h cùng ngày

* Nội Dung: Sau khi hoạt động kết thúc, Trang Bị đạt lực chiến Top Server sẽ được thưởng

Hạng Quà Bonus

1-3 món Trang Bị

CS5 trở lên

ĐÁ THẦN LONG QUYỀN*20, RƯƠNG TRANG BỊ CS9, ĐÁ CÔNG THẦN ĐAN*2, NGỌC *268

 3 món Trang bị CS2 trở lên nhận

NGỌC *68, XU*200K
 
 
 

2-3 món Trang Bị

CS5 trở lên

RƯƠNG TRANG BỊ CS8, ĐÁ CÔNG THẦN ĐAN*2, NGỌC *188

3-3 món Trang Bị

CS5 trở lên

RƯƠNG TRANG BỊ CS7, ĐÁ CÔNG THẦN ĐAN*1, NGỌC *148

4-10 3 món Trang Bị

CS4 trở lên

RƯƠNG TRANG BỊ CS6, ĐÁ CÔNG THẦN ĐAN*1, NGỌC *108

XẾP HẠNG VÒNG SÁNG

* Thời Gian: Diễn ra vào ngày 7 khi mở server. Kết thúc vào lúc 24h cùng ngày

* Nội Dung: Sau khi hoạt động kết thúc, Vòng Sáng đạt lực chiến Top Server sẽ được thưởng

Hạng Quà Bonus
1-Vòng Sáng Bậc 4
ĐÁ THẦN LONG QUYỀN*20, SÁCH KN VÒNG SÁNG-THƯỜNG*5, TINH LUYỆN KIM ĐAN*2, NGỌC*268

 Vòng Sáng Bậc 1-5 Sao nhận

NGỌC *68, XU*200K
 
 
 

2-Vòng Sáng Bậc 4
SÁCH KN VÒNG SÁNG-THƯỜNG*3, TINH LUYỆN KIM ĐAN*2, NGỌC*188
3-Vòng Sáng Bậc 4
SÁCH KN VÒNG SÁNG-THƯỜNG*2, TINH LUYỆN KIM ĐAN*1, NGỌC*148
4-10 Vòng Sáng Bậc 3
SÁCH KN VÒNG SÁNG-THƯỜNG*1, TINH LUYỆN KIM ĐAN*1, NGỌC*108