Event Khuyến Mãi Giờ Vàng

Bước chân đầu tiên gia nhập thế giới Tam Quốc xuyên không của Cửu Thiên 3, mời các Tiên Hữu cùng tham gia các ưu đãi hấp dẫn dành cho máy chủ mới ngay sau đây!

CHUỖI SỰ KIỆN DÀNH CHO MÁY CHỦ MỚI

KHUYẾN MÃI GIỜ VÀNG

- Click chọn icon ƯU ĐÃI GIỜ VÀNG

QUÀ CHIẾN KỴ ( MỞ NGÀY 1 )

* Thời Gian: Mở ngày 1 sau khi server mới ra mắt, diễn ra trong 8 ngày,

Giá Mua Nội Dung Quà
Ngọc *48 Quà Ưu Đãi Đá bậc Chiến Kỵ*30
KNB *180 CHIẾN KỴ BẬC 4 Sách KN Gieo Độc, Chìa đột phá chiến kỵ*25, Đá bậc chiến kỵ*45, Vé chiến kỵ hoàn trả B3,Ngọc*88,Xu*660k
KNB *380 CHIẾN KỴ BẬC 5 Sách KN Hút Máu, Chìa đột phá chiến kỵ*50, Đá bậc chiến kỵ*65, Vé chiến kỵ hoàn trả B4,Ngọc*188,Xu*880k
KNB *580 CHIẾN KỴ BẬC 6 Chìa đột phá chiến kỵ*75,đá bậc chiến kỵ*175, Vé chiến kỵ hoàn trả B5,Ngọc*288,Chiến kỵ cường đan*1,Phù EXP-Trung*1
KNB *1980 CHIẾN KỴ BẬC 7  Chìa đột phá chiến kỵ*175, Đá bậc chiến kỵ*525,Ngọc*388,Chiến kỵ cường đan*2,Phù EXP-Cao*1,Sách KN K.Thiên Tích Địa
KNB *3880 CHIẾN KỴ BẬC 8  Chìa đột phá chiến kỵ*200, Đá bậc chiến kỵ*1000, Chiên kỵ Thần đan*1,Chiến kỵ Cường đan *3,Phù EXP Cao*2 ,Ngọc*488

QUÀ CÁNH ( MỞ NGÀY 2 )

* Thời Gian: Mở ngày 1 sau khi server mới ra mắt, diễn ra trong 8 ngày,

Giá Mua Nội Dung Quà
Ngọc *48 Quà Ưu Đãi Đá bậc Cánh*30
KNB *180 CHIẾN KỴ BẬC 4 Sách KN Gieo Độc, Chìa đột phá chiến kỵ*25, Đá bậc chiến kỵ*45, Vé chiến kỵ hoàn trả B3,Ngọc*88,Xu*660k
KNB *380 CHIẾN KỴ BẬC 5 Sách KN Hút Máu, Chìa đột phá chiến kỵ*50, Đá bậc chiến kỵ*65, Vé chiến kỵ hoàn trả B4,Ngọc*188,Xu*880k
KNB *580 CHIẾN KỴ BẬC 6 Chìa đột phá chiến kỵ*75,đá bậc chiến kỵ*175, Vé chiến kỵ hoàn trả B5,Ngọc*288,Chiến kỵ cường đan*1,Phù EXP-Trung*1
KNB *1980 CHIẾN KỴ BẬC 7  Chìa đột phá chiến kỵ*175, Đá bậc chiến kỵ*525,Ngọc*388,Chiến kỵ cường đan*2,Phù EXP-Cao*1,Sách KN K.Thiên Tích Địa
KNB *3880 CHIẾN KỴ BẬC 8  Chìa đột phá chiến kỵ*200, Đá bậc chiến kỵ*1000, Chiên kỵ Thần đan*1,Chiến kỵ Cường đan *3,Phù EXP Cao*2 ,Ngọc*488

QUÀ THỜI TRANG ( MỞ NGÀY 3 )

* Thời Gian: Mở ngày 3 sau khi server mới ra mắt, diễn ra trong 8 ngày,

Giá Mua Nội Dung Quà
Ngọc *48 Quà Ưu Đãi Đá bậc Thời Trang*30
KNB *180 THỜI TRANG BẬC 4 Sách KN May mắn,chìa đột phá thời trang*25, đá bậc thời trang*45, Vé thời trang hoàn trả B3, Ngọc*88, Xu*660k
KNB *380 THỜI TRANG BẬC 5 Sách KN Thần Vận, chìa đột phá thời trang*50, đá bậc thời trang*65, Vé thời trang hoàn trả B5, Ngọc*188, Xu*880k
KNB *580 THỜI TRANG BẬC 6 Chìa đột phá thời trang*75, đá bậc thời trang*175, Ngọc*288, Vé thời trang hoàn trả B5,Thời trang cường đan*1, Phù EXP- Trung
KNB *1980 THỜI TRANG BẬC 7 Chìa đột phá thời trang*125, Đá bậc cánh*525, Ngọc* 388, Sách KN Đế Vương Nộ*10, Thời trang cường đan*2, Phù EXP-Cao
KNB *3880 THỜI TRANG BẬC 8 Chìa đột phá thời trang *200,Đá bậc cánh*1000, Ngọc*488, Thời trang cường đan*3,Phù EXP-Cao*2, Thời trang thần đan*1

QUÀ HUYỀN VŨ ( MỞ NGÀY 4 )

* Thời Gian: Mở ngày 3 sau khi server mới ra mắt, diễn ra trong 8 ngày,

Giá Mua Nội Dung Quà
Ngọc *48 Quà Ưu Đãi Đá bậc Huyền Vũ*30
KNB *180 HUYỀN VŨ BẬC 4 Sách KN Phong Ma,chìa đột phá huyền vũ*25, đá bậc huyền vũ*45, Vé huyền vũ hoàn trả B3, Ngọc*88, Xu*660k
KNB *380 HUYỀN VŨ BẬC 5 Sách KN Phệ hồn chiến, chìa đột phá huyền vũ*50, đá bậc huyền vũ*65, Vé huyền vũ hoàn trả B5, Ngọc*188, Xu*880k
KNB *580 HUYỀN VŨ BẬC 6 Chìa đột phá huyền vũ*75, đá bậc huyền vũ*175, Ngọc*288, Vé huyền vũ hoàn trả B5,Huyền Vũ cường đan*1, Phù EXP- Trung
KNB *1980 HUYỀN VŨ BẬC 7 Chìa đột phá huyền vũ*125, Đá bậc huyền vũ*525, Ngọc* 388, Sách KN Dũng Quan Tam Quân*10, Huyền Vũ cường đan*2, Phù EXP-Cao
KNB *3880 HUYỀN VŨ BẬC 8 Chìa đột phá huyền vũ *200,Đá bậc huyền vũ*1000, Ngọc*488, Huyền vũ cường đan*3,Phù EXP-Cao*2, Huyền vũ thần đan*1