Hệ Thống Vip và Quyền Lợi

HỆ THỐNG VIP

HỆ THỐNG VIP

Người chơi VIP hưởng nhiều đặt quyền trong game; mỗi VIP đều có Quà VIP tặng, với nhiều vật phẩm, thời trang, Thần Binh hiếm, tăng mạnh lực chiến của người chơi.

Hệ thống VIP cho phép người chơi tận hưởng các ưu đãi, đặc biệt hấp dẫn.

Hệ thống VIP hiện tại có 18 bậc, cấp càng cao thì các quà VIP, ưu đãi càng cao.

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ TĂNG CẤP VIP

- Hoàn thành các nhiệm vụ đặc biệt trong game.

- Nạp KNB đủ theo mốc tương ứng.

CẤP VIP VÀ KNB NẠP TƯƠNG ỨNG

QUYỀN LỢI VIP

Vip 1:

Vip 2:

Vip 3:

Vip 4:

Vip 5:

Vip 6:

Vip 7:

Vip 8:

Vip 9:

Vip 10:

Vip 11:

Vip 12:

Vip 13:

Vip 14:

Vip 15:

Vip 16:

Vip 17:

Vip 18: