Ngọc Tỉ

Các Tiên Hữu thân mến!

Hôm nay Yên Nhi sẽ giới thiệu Tiêu điểm game: NGỌC TỈ đến các Tiên Hữu, để mọi người tham khảo để nâng cao Lực Chiến của mình nhé!

NGỌC TỈ

  1. Ngọc Tỉ có khả năng tăng cường lực chiến và đi theo hỗ trợ người chơi.

  2. Ngọc Tỉ có 6 kỹ năng riêng.

  3. Nâng cấp Ngọc Tỉ cần vào phó bản “ Tổ tiên Hoàng Lăng”

  Giao diện Ngọc Tỉ

  Giao diện Tổ Tiên Hoàng Lăng

  Chúc các Tiên Hữu có những giây phút thư giãn cùng Cửu Thiên 3 !