Quyền Lợi Thẻ Tháng

Các Tiên Hữu thân mến!

Hôm nay Yên Nhi sẽ giới thiệu Tính năng Đặc Biệt "QUYỀN LỢI THẺ THÁNG" đến các Tiên Hữu, để mọi người nắm tham khảo và sử dụng Tính năng này nhé!

QUYỀN LỢI THẺ THÁNG

  - Tính năng này giúp các tiên hữu nhận được nhiều đặc quyền phúc lợi hơn ở trong game.

  - Có 2 loại thẻ tháng: Thẻ Bạc và Thẻ Vàng, mỗi 1 loại có các quyền lợi khác nhau và có thể cộng dồn mua cả 2 thẻ 1 lúc.

  Thẻ Bạc

  Quyền Lợi:

  - Lực chiến +9400

  -Danh hiệu : Vệ sĩ thẻ bạc.

  -PB tu vi tăng 25% tu vi nhận được.

  -Giảm 1 nửa số quái trong nhiệm vụ Vòng Ngày, Vòng Bang

  -Tăng 1 lượt càn quét tất cả PB vật liệu.

  -Càn quét PB vật liệu không giới hạn cấp.

  -Lượt hồi sinh mỗi ngày +5

  -EXP Offline + 100%

  Thẻ Vàng

  Quyền Lợi:

  -Lực chiến + 15200

  -Danh hiệu : Chí tôn Thẻ Vàng

  -Có 10% gây x10 ST lên BOSS.

  -Hoàn thành nhanh nhiệm vụ Vòng Ngày, Vòng Bang.

  -Tỉ lệ bạo tăng bậc 4 Ngoại hình + 5%

  -Tỉ lệ cường hóa thành công + 10%

  -Tỉ lệ  tinh luyện thành công +10%

  -EXP Offline +100%