Thí Luyện EXP

Các Tiên Hữu thân mến!

Hôm nay Yên Nhi sẽ giới thiệu Tính năng "THÍ LUYỆN EXP" đến các Tiên Hữu, để mọi người nắm thông tin và tham gia cùng Yên Nhi nhé!

TÍNH NĂNG: THÍ LUYỆN EXP

Vượt ải Thí Luyện EXP nhận được lượng lớn EXP , giúp tăng cấp nhân vật nhanh chóng.

Vượt ải tương ứng sẽ mở được Rương EXP.

    Giao diện Thí Luyện EXP

    Giao diện trong Thí Luyện EXP

    Chúc các Tiên Hữu có những giây phút thư giãn cùng Cửu Thiên 3 !