Thí Luyện Thánh Thú

Các Tiên Hữu thân mến!

Hôm nay Yên Nhi sẽ giới thiệu Tính năng "THÍ LUYỆN THÁNH THÚ" đến các Tiên Hữu, để mọi người nắm thông tin và tham gia cùng Yên Nhi nhé!

TÍNH NĂNG: THÍ LUYỆN THÁNH THÚ

Vượt ải Thí Luyện Thánh Thú sẽ nhận được “Hồn Thánh Thú” giúp nâng cấp “Thánh Thú”. Tăng cường lực chiến.

    Giao diện Thí luyện Thánh Thú

    Giao diện phó bản Thí luyện Thánh Thú

    Chúc các Tiên Hữu có những giây phút thư giãn cùng Cửu Thiên 3 !