Thí Luyện Thú Cưng

Các Tiên Hữu thân mến!

Hôm nay Yên Nhi sẽ giới thiệu Tính năng "THÍ LUYỆN THÚ CƯNG" đến các Tiên Hữu, để mọi người nắm thông tin và tham gia cùng Yên Nhi nhé!

TÍNH NĂNG: THÍ LUYỆN THÚ CƯNG

Vượt ải Thí Luyện Thú cưng sẽ nhận được EXP THÚ CƯNG, dùng để tăng cấp thú cưng , và mảnh “Thú cưng” tùy loại , tùy vào ải tương ứng sẽ có các mảnh “Thú cưng” khác nhau.

    Giao diện Thí Luyện Thú Cưng

    Giao diện phó bản Thí Luyện Thú Cưng

    Chúc các Tiên Hữu có những giây phút thư giãn cùng Cửu Thiên 3 !