Sự Kiện Server Mới

Ngày 1 Buff Truyền Kỳ
Lữ Bố Độc Nhất
Quà Vui Chơi
Hoạt Động Server Mới
Quà Ưu Đãi Giờ Vàng
Khuyến Mãi Theo Chủ Đề
Đua Top Bảng Xếp Hạng
Siêu Khuyến Mãi Nạp
KNB Server Mới
Vòng Quay Diệu Thế
Bạo Long Xuất Thế
Ngày 2 Buff Truyền Kỳ
Tích Nạp Ngày
Lữ Bố Độc Nhất
Quà Vui Chơi
Quỹ Đầu Tư
Hoạt Động Server Mới
Mèo Thần Tài
Luyện Chế EXP
Quà Ưu Đãi Giờ Vàng
Khuyến Mãi Theo Chủ Đề
Đua Top Bảng Xếp Hạng
Siêu Khuyến Mãi Nạp
Ngày 3 Buff Truyền Kỳ
Lữ Bố Độc Nhất
Quà Vui Chơi
Quỹ Đầu Tư
Hoạt Động Server Mới
Mèo Thần Tài
Luyện Chế EXP
Quà Ưu Đãi Giờ Vàng
Khuyến Mãi Theo Chủ Đề
Đua Top Bảng Xếp Hạng
Siêu Khuyến Mãi Nạp
Bạo Long Xuất
Ngày 4 Buff Truyền Kỳ
Lữ Bố Độc Nhất
Quà Vui Chơi
Quỹ Đầu Tư
Hoạt Động Server Mới
Mèo Thần Tài
Luyện Chế EXP
Quà Ưu Đãi Giờ Vàng
Khuyến Mãi Theo Chủ Đề
Đua Top Bảng Xếp Hạng
Siêu Khuyến Mãi Nạp
Bạo Long Xuất
Ngày 5 Buff Truyền Kỳ
Lữ Bố Độc Nhất
Quà Vui Chơi
Quỹ Đầu Tư
Hoạt Động Server Mới
Mèo Thần Tài
Luyện Chế EXP
Quà Ưu Đãi Giờ Vàng
Khuyến Mãi Theo Chủ Đề
Đua Top Bảng Xếp Hạng
Siêu Khuyến Mãi Nạp
Bạo Long Xuất
Ngày 6 Buff Truyền Kỳ
Lữ Bố Độc Nhất
Quà Vui Chơi
Quỹ Đầu Tư
Hoạt Động Server Mới
Mèo Thần Tài
Luyện Chế EXP
Quà Ưu Đãi Giờ Vàng
Khuyến Mãi Theo Chủ Đề
Đua Top Bảng Xếp Hạng
Siêu Khuyến Mãi Nạp
Bạo Long Xuất
Ngày 7 Buff Truyền Kỳ
Lữ Bố Độc Nhất
Quà Vui Chơi
Hoạt Động Tiệc Vui
Hoạt Động Server Mới
Luyện Chế EXP
Quà Ưu Đãi Giờ Vàng
Khuyến Mãi Theo Chủ Đề
Vui Đập Trứng
Đua Top Bảng Xếp Hạng
Siêu Khuyến Mãi Nạp
Bạo

Bảng Phong Thần

Hạng Tên Nhân Vật Lực Chiến Server
s1.Elsa 297,207,451 S1
s7.Lưu Bị 289,193,768 S7
s7.NamDao 263,789,470 S7
s7.Công Tín 155,977,556 S7
s6.Hỏa Long 140,624,263 S6
s25.LýPhápTôn 215,728,344 S25
s111.MặcDiễm 125,632,433 S111
s13.ঔking Shoc 275,663,070 S13
s13.Đường Tăng 172,216,990 S13
s54.BôngBờm 201,874,117 S54

Độ khó:

Kỹ năng:
Sở trường dùng Kiếm, là 1 phái có sức mạnh to lớn. Kiếm Thánh có năng lực tấn công vật lý cận chiến, cùng với cơ thể cường tráng giúp họ tung hoành thiên hạ.