Cài Đặt Và Gỡ Bỏ

Cài Đặt Và Gỡ Bỏ

Hướng dẫn cài đặt

Để tải game về điện thoại:

Google Play : CLICK TẠI ĐÂY
AppStore : CLICK TẠI ĐÂY

Hướng dẫn gỡ bỏ

- Bạn tìm thấy các biểu tượng và giữ ngón tay của bạn vào biểu tượng trong một vài giây.

- Điện thoại sẽ cho bạn biết nếu bạn muốn gỡ bỏ cài đặt các chương trình.

- Chọn Yes/Có.

Thông báo

GiftCode của bạn

Bạn cần hỗ trợ