Nạp Đúng Mốc - Nhận Quà Hay

Nạp Đúng Mốc - Nhận Quà Hay

Các Pháp Sư ơi, 

Hoạt động "NẠP ĐÚNG MỐC NHẬN QUÀ HAY" sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các Pháp Sư trên hành trình diệt trừ yêu ma.

THỜI GIAN

Diễn ra trong vòng 8 ngày sau khi mở server mới.

Áp dụng cho máy chủ mới.

NỘI DUNG

Trong 8 ngày diễn ra Event, người chơi vào giao diện Event [Giờ Vàng], chọn Event [Quà Nạp Đúng Mốc] để tham gia.

* LƯU Ý: Phần thưởng của mỗi ngày sẽ khác nhau, các Pháp Sư hãy theo dõi mục [Giờ Vàng] để biết thông tin quà mới mỗi ngày.

Tại mỗi mốc chỉ cần nạp đúng giá trị Kim Cương yêu cầu là có thể nhận ngay phần thưởng.

Nạp vượt mốc giá trị yêu cầu vẫn có thể nhận được phần thưởng.

Ví dụ: Người chơi đã nhận thưởng tại mốc 628 Kim Cương tiếp tục nạp 628 Kim Cương nữa thì có thể nhận thưởng mốc 308 Kim Cương (nếu trước đó chưa nhận)

Phần Thưởng

Mốc Nạp Nhận Được Hình Ảnh
60 Kim Cương

Đá Đột Phá x200

308 Kim Cương

Đá Trang Bị Tím x1

Thuốc Hoạt Lực 2 x3

628 Kim Cương

Anbai-Kiếm Quay x1

Anbai-Hổ Phách x1

Vàng x200.000

988 Kim Cương

Quà Tướng Cam 1 x1

Thuốc Thể Lực 2 x2

 

1888 Kim Cương

Quà Tướng Cam 2 x1

Đá Đột Phá x500

Hoạt động sẽ chính thức bắt đầu ngay hôm nay, các Pháp Sư hãy sẵn sàng tham gia nhé!

Thông báo

GiftCode của bạn

Bạn cần hỗ trợ