Nạp Tích Lũy - Nhận Quà Như Ý

Nạp Tích Lũy - Nhận Quà Như Ý

Các Pháp Sư ơi, 

Hoạt động "NẠP TÍCH LŨY NHẬN QUÀ NHƯ Ý" sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các Pháp Sư trên hành trình diệt trừ yêu ma.

THỜI GIAN

Diễn ra trong vòng 8 ngày sau khi mở server mới.
Chia làm 4 đợt.

NỘI DUNG

Event diễn ra 8 ngày, chia làm 4 đợt. (2 ngày/đợt)

- Ở mỗi đợt, người chơi vào giao diện Event [Giờ Vàng], chọn Event [Quà Nạp Tích Lũy] để tham gia.

- Nạp Tích Lũy Kim Cương đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng.

- Tích lũy càng nhiều nhận thưởng càng hấp dẫn, có thể nhận được Thần Tướng siêu mạnh.

* LƯU Ý: Phần thưởng của mỗi đợt sẽ khác nhau, các Pháp Sư hãy theo dõi mục [Giờ Vàng] để biết thông tin quà mới mỗi đợt.

Phần Thưởng

Nạp Tích Lũy Nhận Được Hình Ảnh
60 Kim Cương

Đá Trang Bị Tím x1

Vàng x200.000

308 Kim Cương

Quà Mảnh Thú Cưỡi Tím x1

Thuốc Hoạt Lực 2 x5

1088 Kim Cương

Quà Tướng Cam 1 x1

Sudao-Mũ x1

Sudao-Áo x1

3488 Kim Cương

Quà Tướng Cam 2x1

Goroji-Baotay x1

Goroji-Trang Sức x1

 

6288 Kim Cương

Quà Mãnh Tướng x1

Dosei-Quyền Giáp x1

Dosei-U Ngọc x1

13888 Kim Cương

Quà Mảnh Thần B x50

Quà Sách Cam x1

Kekeru-Mũ Linh x1

Shura-Bùa Thần x1

26888 Kim Cương

Quà Mảnh Thần B x50

Quà Thú Cưỡi Cam x1

Kekeru-Áo Chiến x1

Shura-Kiếm Dị x1

 

39888 Kim Cương

Quà Mảnh Thần B x50

Tamashi-Kiếm Linh x1

Tamashi-Dây Hồn x1

68888 Kim Cương

Quà Thần Tướng B x1

Tamashi-U Giáp x1

Tamashi-Mũ Yêu x1 

Hoạt động sẽ chính thức bắt đầu ngay hôm nay, các Pháp Sư hãy sẵn sàng tham gia nhé!

Thông báo

GiftCode của bạn

Bạn cần hỗ trợ