Giúp Ngưu Ma Vương hổ báo bảo vệ hang của mình nhé!

Cách chơi: dùng chuột thao tác.