Sử dụng dây thừng một cách khéo léo để heo con có thể ăn hết tất cả các hạt dẻ và thoát khỏi màn.

Cách chơi: dùng chuột thao tác.