Khéo léo tung virus Zombie để lây nhiễm cho người thường.

Cách chơi: dùng chuột thao tác.