Đóng vai các anh hùng cao bồi sa mạc tiêu diệt Zombie.

Cách chơi: xem hướng dẫn ingame.